#12762 | 2018-12-17 Oslo, Norway

Fullstack Webutvikler / kjerneteam / Oslo 6mnd (M/W)

For Ruter AS ser vi nå etter en fullstack Webutvikler.

Rollen skal primært ivareta forvaltning og videreutvikling av ruter.no, men også være involvert i utvikling av nye SPA's og portaløsninger.

Ruter er også i en prosess der det settes opp en ny digital plattform (backend plattform) som i 2019 vil kreve en overgang og migrering til ny arkitekur av en rekke løsninger. Denne rollen vil derfor bære preg av veldig varierte oppgaver, ny og gammel teknologi, og mange baller i luften.

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Relevant utdannelse innen IT
 • Erfaring fra webteknologier, verktøy og rammeverk i Node.js, Express, NPM, osv.
 • Erfaring fra .NET back-end teknologier som ASP.Net 4.5 og 5 WebAPI/WCF/REST/MVC
 • Kjennskap til ulike headless CMS systemer
 • Kjennskap til håndtering av distribuerte sesjoner (ved integrasjon av flere SPA-er)
 • Kjennskap til microservice arkitektur
 • God erfaring med smidige utviklingsmetode
 • Skandinavisk (språk)

En fordel med erfaring innen fler av følgende områder:
 • EPiServer (v. 7.5 og høyere)
 • Frontend software utvikling, spesifikt rammeverk som React, Angular, Angular2.
 • Erfaring med cross-browser support (IE, Chrome, Firefox, osv.), og degraderingsteknikker for å
håndtere ustøttede funksjoner
 • Debugging gjennom bruk av browserverktøy, og ytelsestesting av websider
 • Utvikling i og mot public cloud (som AWS eller Azure)
 • JavaScript, HTML5, AJAX, CSS, Jquery, ASP.NET, .Net C#
 • TeamCity og Octopus eller tilsvarende bygg- og deploymentløsninger
 • Test av integrasjoner og APIer
 • Testautomatisering, last/ytelsestesting, integrasjonstesting
 • Universell utforming, gode brukeropplevelser for alle og hvordan koden påvirker dette
 • Responsive design
 • Event sourcing
 • Streaming-teknologier som Kafka og Kafka streams
 • Pakking og deployment av løsninger i Kubernetes
 • Kjennskap til GDPR

Det er mye man kan matche mot, og ikke matche mot her, men ta bare kontakt om du er interessert og tror det kunne passet deg. Vi har også mye mer info om det teknologiske landskap vi kan dele med deg.
Vi kommer raskt tilbake til aktuelle profiler.

Start: 1. Februar
Varighet: 31.07.2019
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Das Projekt ist nicht mehr vakant

Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Suche nach passenden IT-Beratern für dieses Projekt bereits abgeschlossen ist.

Bitte klicken Sie auf „Verfügbare Projekte“, um alle vakanten Projekte einsehen zu können.

Sie sind Kunde und auf der Suche nach einem ähnlichen Profil? Bitte nutzen Sie das Formular „Beraterprofil ansehen“ auf unserer Internetseite für Kunden.

ProData Consult uses own and third-party cookies for the purpose statistics, preferences and optimization of the website. Third parties may use cookies for targeted advertising. By accepting you give us your consent to the use of cookies. Read our Cookie Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Impressum, Datenschutz & Cookies

The website requires the use of ‘Necessary cookies’. Our necessary cookies are only used for the purpose of deliver a proper functioning website and webservice.

Selected third parties may serve cookies on your computer or mobile device to allow relevant adverts to be delivered to you on third party websites.