#14666 | 2019-09-11 Oslo, Norway

Prosessdriver for dataområde (M/W)

For vår kunde innen bank og finans søker vi en dedikert prosessdriver/rådgiver til å sette fart på initiativer og koordinere deres satsning på innsamling og deling av data for strategisk innsiktsarbeid.

Generelt om rollen:
Rådgiveren skal bidra til at kunden tar de riktige beslutningene på kort og mellomlang sikt, og gi rådgivning basert på egne erfaringer. Hovedfokus vil være å sikre fremdrift og fokus i forbindelse med arbeidet til et fagråd for datainnsamling.

Oppgaver og ansvarsområder:
 • Igangsette og bidra til at Fagråd for Data fungerer
 • Basert på strategidokument – ta frem mandater for ulike initiativ og iverksette disse
 • Skrive analyser og løsningsforslag mm.
 • Oppfølging av fremdrift på ulike initiativ og tiltak
 • Koordinere felles initiativ med ulike tilhørende aktiviteter i bankene
 • Fange opp mulige utfordringer og foreslå nye initiativ og tiltak
 • Rapportere og diskutere status, utfordringer og tiltak med Kunderåd IT
 • Ivareta styringsstrukturer og sikre god kommunikasjon med organisasjon og ledelse

Sentrale kompetansekrav:
 • Erfaring fra arbeid med dataområdet og forståelse for tilhørende utfordringer
 • Solid erfaring med prosessledelse
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse
 • Gode relasjonsegenskaper og evne til å manøvrere i en komplisert organisasjon
 • Erfaring med å presentere og kommunisere saker til informasjon eller beslutning

Det er en fordel at konsulenten har:
 • Erfaring med prosessledelse innen Bank&Finans

Krav til språk: Skandinavisk
Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, svensk eller dansk, både muntlig og skriftlig.

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: ASAP
Duration: 31.08.2020
Work location: Oslo, Norway
Requirements: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Job type: Freelance

Das Projekt ist nicht mehr vakant

Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Suche nach passenden IT-Beratern für dieses Projekt bereits abgeschlossen ist.

Bitte klicken Sie auf „Verfügbare Projekte“, um alle vakanten Projekte einsehen zu können.

Sie sind Kunde und auf der Suche nach einem ähnlichen Profil? Bitte nutzen Sie das Formular „Beraterprofil ansehen“ auf unserer Internetseite für Kunden.

ProData Consult uses own and third-party cookies for the purpose statistics, preferences and optimization of the website. Third parties may use cookies for targeted advertising. By accepting you give us your consent to the use of cookies. Read our Cookie Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Impressum, Datenschutz & Cookies

The website requires the use of ‘Necessary cookies’. Our necessary cookies are only used for the purpose of deliver a proper functioning website and webservice.

Selected third parties may serve cookies on your computer or mobile device to allow relevant adverts to be delivered to you on third party websites.