#17075 | 2020-07-06 Oslo, Norway

Rådgiver - Smidig metodikk (M/W)

På vegne av kunde i offentlig sektor søker vi etter en rådgiver med kompetanse innen smidig metodikk. Sykehuspartner har som et av sine sentrale utviklingstiltak i 2020 å utvikle og ta i bruk metoder og teknikker innen smidig arbeidsmetodikk. Dette gjelder både i drift, forvaltning og prosjektarbeid. I forbindelse med dette ønskes det kompetanseheving innen smidig metodikk.

Med basis i en kollegagruppe (bestående av ca 10 prosjektledere) er det utviklet et opplegg i 4 faser:
A. Få dybdekunnskap om smidig prosjektgjennomføring
B. Velge område for anvendelse og forankring i prosjektene
C. Konkretisere anvendelsene, gi opplæring og ta dem i bruk
D. Anvende teknikkene over tid, justere underveis og til slutt dokumentere disse.

Kollegagruppen skal fungere som faglig nettverk og støtte for hverandre underveis. De skal samles jevnlig og ha en fast intern fasilitator som sikrer fremdrift og gjennomføring. I tillegg er det behov for en ekstern rådgiver med tung kompetanse og erfaring i bruk av smidig prosjektmetodikk. Denne skal gi konkrete råd og veiledning til den enkelte deltager i kollegagruppen. Særlig veiledning innen å utforme og anvende de smidige teknikkene i deres respektive prosjekter er en sentral del av oppdraget.

Arbeidsoppgaver:
 • (A.) Deltar ikke i denne fasen.
 • (B.) Gi veiledning og konkrete råd til deltagerne mhp valg av anvendelsesområde.
 • (C.) Gjennomgå og foreslå forbedringer i konkretiseringen av anvendelsene.
 • (D.) Bistå i valg, gi råd og delta i utarbeidelse av nødvendig dokumentasjonen for å sikre videre anvendelse i Sykehuspartners prosjekter.

Må-ha krav:
 • Sertifisering i PRINCE2 og PRINCE2 Agile

Ønsket krav:
 • Lang erfaring i å ha ledet smidige IKT-prosjekter
 • God kjennskap til smidige områder som ITPP, SCRUM, LEAN, Kanban, produktteam eller tilsvarende.
 • Erfaring fra å utforme, anvende og dokumentere konkret anvendelse av smidig i forskjellig typer IT-prosjekter.

Omfang:
Omfanget av oppdraget knyttes opp til et gitt antall timer pr deltager pr fase. Det tas utgangspunkt i 10 deltagere:
 • (B.) 3t x 10
 • (C.) 3t x 10
 • (D.) 3t x 10
Totalt 90 timer.
Timene vil bli brukt som en blanding av individuell rådgivning, deltagelse i kollegagruppens møter og dokumentasjonsutarbeidelse. Fordeling av timer mellom fasene kan bli justert underveis.

Start: 01.09.20
Varighet: 31.12.20 (Opsjon: 31.12.21)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Das Projekt ist nicht mehr vakant

Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Suche nach passenden IT-Beratern für dieses Projekt bereits abgeschlossen ist.

Bitte klicken Sie auf „Verfügbare Projekte“, um alle vakanten Projekte einsehen zu können.

Sie sind Kunde und auf der Suche nach einem ähnlichen Profil? Bitte nutzen Sie das Formular „Beraterprofil ansehen“ auf unserer Internetseite für Kunden.

ProData Consult uses own and third-party cookies for the purpose statistics, preferences and optimization of the website. Third parties may use cookies for targeted advertising. By accepting you give us your consent to the use of cookies. Read our Cookie Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Impressum, Datenschutz & Cookies

The website requires the use of ‘Necessary cookies’. Our necessary cookies are only used for the purpose of deliver a proper functioning website and webservice.

Selected third parties may serve cookies on your computer or mobile device to allow relevant adverts to be delivered to you on third party websites.